Systeem kleurmuziek

Dit is een systeem omgezet in een methode om mensen, die moeite hebben met het normale notenschrift, te leren spelen op toetsinstrumenten.

Dit is niet het enige of eerste systeem in kleuren. Er zijn al veel mensen bezig geweest om een aangepast systeem te bedenken om muziek te noteren. Ik heb zelfs materiaal gevonden uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw.

Ik pretendeer ook niet nu het beste systeem gevonden te hebben. De bedoeling is om het kleurensysteem zo te maken , dat "gewone" lezers ook mee kunnen lezen.

Het doel van deze site is om het materiaal gratis ter beschikking te stellen aan docenten en ouders van leerlingen met een verstandelijke beperking.

Hoe werkt deze site?

De PDF-bestanden kun je downloaden en dan opslaan of per pagina of helemaal printen.

Denk erom bij alle bestanden moet de printer ingesteld zijn op 'liggend'.

Om  de muziek gemakkelijk te gebruiken kun je de pagina's het beste in een schetsboek plakken en dan dus ook een schetsboek 'liggend'.

De noten worden in de vorm van rechthoekige blokken op de notenbalk gezet In plaats van de ronde noten komen dus blokken. Deze blokken worden ingekleurd en die kleuren kun je terug vinden op de toetsen. Hiervoor worden op de toetsen leggers geplaatst. Aan de lengte van de blokken is de relatieve waarde van de noten te zien.

De zwarte toetsen worden aangegeven door twee kleuren in het blok, gescheiden door een diagonale lijn. Meestal geeft dit bij het uitleggen geen problemen, maar hieronder toch even een voorbeeld en een afbeelding van een kleurenlegger.

Na het downloaden van de leggers en het uitprinten moet je ze aan beide zijden plastificeren of lamineren.

Hierna langs de rode lijn knippen en dan langs de groene lijn insnijden (rillen). Dan naar binnen vouwen. Nu nog de grijze rechthoekjes uitknippen.

De legger met de rode en zwarte pijl in het midden plaatsen. De gele strook komt dus op de centrale C. De legger met één rode stip komt aan de kant van de rode pijl en daarnaast de legger met twee rode stippen.

De legger met één zwarte stip aan de kant van de zwarte pijl en daarnaast de legger met twee zwarte stippen.

kleurenlegger ook als PDF te downloaden

kleurlegger

De aanduiding voor zwarte toetsen