chr meerstemmig 1

4 mannen en een zieke vriend

Abba Vader

Als een hert

Alzo lief had God de wereld

Beveel gerust uw wegen

blijf bij mij Heer

bruiloft te kana

Christus onze Heer verrees

Daar juicht een toon

Daar juicht een toon (gemakkelijk)

Dankt dankt nu allen God

de heer is mijn Herder

de Heer is waarlijk opgestaan

de heer zegene u

de Kerk van alle tijden

een koning zond zijn knechten

dit is de dag

U zij de glorie

een parel in Gods hand

eens als de bazuinen klinken

een vaste burcht is onze God

chr meerstemmig 2

Eer zij God in onze dagen

elke morgen

Ere zij aan God de vader

Er is een Kindeke

Er is een Kindeke (eenvoudig)

Geef vrede Heer geef vrede

Geen wiegje als rustplaats

gelukkig is het land

Genade zo oneindig groot

gezang 1

Gloria in excelsis Deo

Got rest you marry gentlemen

God die alles maakte

God enkel Licht

God heb ik lief

God is getrouw (met voorspel)

Groot is uw trouw

Halleluja lof zij het lam

chr meerstemmig 3

Heer ik kom tot U

Heer U bent mijn leven

Nog eenmaal zal Hij komen

Hoger dan de blauwe luchten

Hoor de eng'len zingen d'eer

Ik zal er zijn

Ik ben de weg

Ik bouw op U

Ik zal de Here God liefhebben

Het lied van het begin

In het kruis za 'k eeuwig roemen

Is dat is dat mijn Koning

Ja amen, ja

liedje over de doop

je hoeft niet bang te zijn

Jezus leeft in eeuwigheid (voorspel)

Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus vol liefde

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

Jezus is de goede herder

Jezus leven van mijn leven

chr meerstemmig 4

Er is een heer

Jozef zoekt zijn grote broers

Komt allen tezamen

Komt nu met zang

'k stel mijn vertrouwen

Laat de kind'ren

Lied van het feest

Lof zij de Heer met voorspel met voorspel

Luid klokje

Luid klokje lage zetting

Machtig God sterke Rots

Midden in de winternacht

Mijn Vader dankuwel

Mijn verlosser hangt aan 't kruis

Morgen

Neem Heer mijn beide handen

Nog eenmaal zal Hij komen

Nu daagt het in het oosten

Stil maar wacht maar

Nu zijt wellecome met voorspel

Om een koningskind te zijn

chr meerstemmig 5

Once in royal David's city

O, Schepper geest

Psalm 105, 116, 121, 134 en 136

Voorspel bij samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus

Stille nacht een voudig

Stille nacht

Voorspel voor the first owell

the first nowell

ik zal U loven

U bent mijn schuilplaats Heer

Uw woord is een lamp

Vader ik aanbid U

Vader in de hemel

Vrede van God

Wat de toekomst brenge moge

Wij knielen aan uw zetel neer

Zegen ons Algoede

Zoek eerst het koninkrijk van God