deel 9 Kerst

Deck the halls
Dit is de dag
Een engel zegt Maria aan
Eer zij God
Er is een Kindeke
Er is een roos ontsprongen
Gloria
Hoor de eng'len
Kerstklokken
Komt allen tezamen

deel 10 Kerst

Little donkey
Luid klokje
Midden in de winternacht
Nu daagt het
O denneboom
Rudolf the red nosed
Stille nacht
The first noël
While sheperds watched
We wish you a merry Christmas