Christelijk 1

Abba Vader

Als een hert

Als je bidt zal Hij je geven

Blij, blij mijn hartje is zo blij

Blijf bij mij Heer

Bruiloft te Kana

Buiten de poort

Daar juicht een toon

Dank u voor uw liefde Heer

Dank u voor deze nieuwe morgen

De kerk van alle tijden

De Heer is mijn herder

De heer is waarlijk opgestaan

Elke morgen

Op de wolken

Er is een Heer

Ga in vrede

Geef vrede Heer

God schiep alle bomen

God rest you merry gentleman

God, die alles maakte

Ja amen ja

Groot is uw trouw

Heer ik kom tot U

Heilig, heilig, heilig 

Christelijk 2

Here der heren

Hoger dan de blauwe luchten

Hoor de vogeld

Ik ga slapen

Ik vermag alle dingen

Ik volg de Heer

Het lied van het begin

In het kruis zal'k eeuweg roemen

Jericho

Jezus is de goede herder

Jezus' leven van mijn leven

Jezus zegt dat Hij

Jozef zoekt zijn grote broers

'k Stel mijn vertrouwen

Laat ons met elkander

Lang verwacht

Lees je bijbel bid elke dag

Lied van de 10 woorden

Lled van het feest

Mijn Vader dank U wel

Mijn Verlosser

Niet bang zijn

Stil maar wacht maar

Nu zijt wellecome

Onze Vader

Christelijk 3

De heer is waarlijk opgestaan

Psalm 79, 84, 93, 98, 100, 105, 110, 121,122, 136, 25, 42, 68

God heb ik lief

Samen in de naam van jezus

Stap voor stap

Vader ik aanbid U

Voor altijd mijn vriend

Voorwaarts Christenstrijders

Wij moeten Gode zingen

Wij zijn als adem

Wij zullen opstaan

Zegen ons Algoede

Zoek eerst het koninkrijk van God